Geridönüşüm Teknolojileri

Son dönemde çevresel materyaller kullanılarak yapılan geri dönüşümlü üretim süreçlerinin doğa bilinci açısından sağladıkları fayda ile birlikte, kumaş üretim endüstrisinde de sürdürülebilir malzeme kullanımı artmaya başlamıştır. Bu doğrultuda Geri dönüşümlü R-PET liflerinin çevresel olması, organik pamuktan üretilen kumaş liflerine oranla ekstra bir maliyet yükü getirmemesi tercih edilebilirliğini arttırmıştır. Belirli üretim standartının yakalanması sonucunda, kalite seviyesi yükselmiştir.